Verwijzers

JM Werkt heeft ruime ervaring in de begeleiding van Wajongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Met name jongeren met lichte verstandelijke beperkingen behoren tot de doelgroep maar ook jongeren met aandoeningen in het autistisch spectrum of met ADD/ADHD kunnen bijJM Werkt terecht.

JM Werkt heeft goed contact met een aantal praktijkscholen in de regio (o.a. Focus en de Viaan) en met overige verwijzende instanties zoals MEE en GGZ/NHN. Wij betrekken ook de woonbegeleidende instanties bij het proces van begeleiding naar werk, indien dit aan de orde is.

Onze hoofdopdrachtgever is het UWV en JM Werkt heeft sinds 2010 een toegangsovereenkomst met het UWV om individuele re-integratietrajecten uit te mogen voeren. Het huidige contract loopt nog tot

1 januari 2016. JM Werkt onderhoudt tijdens de begeleiding van kandidaten nauw contact met de arbeidsdeskundige of werkcoach van de kandidaat. Tevens nemen wij deel aan het Netwerkoverleg Noord Kennemerland. JM Werkt is sinds 2010 ook in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk.

Mocht u een jongere met een Wajong uitkering/status willen aanmelden voor een kennismaking dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen !