Naar Werk traject

Als je een uitkering ontvangt van het UWV (behalve een WW-uitkering) en je wilt graag naar werk worden begeleid dan kun je in aanmerking komen voor een Naar Werk traject. JM Werkt voert deze trajecten uit op individuele basis. Het is handig als je vooraf al contact hebt gehad hierover met je arbeidsdeskundige of werkcoach van het UWV zodat die ook op de hoogte is van je plannen. Mocht je interesse hebben in een traject bij JM Werkt dan plannen we eerst altijd een oriëntatie-/kennismakingsgesprek in. Dit gesprek vindt normaal gesproken altijd plaats bij jou thuis maar kan ook bij ons op kantoor worden gehouden. Tijdens dit gesprek gaan wij alvast inventariseren welke wensen je hebt met betrekking tot werk en welke kansen er voor jou zijn op de arbeidsmarkt.

Als er vervolgens van beide kanten een goede klik is zullen we een intakegesprek gaan houden en daarna een re-integratieplan opstellen die wij naar het UWV sturen. Pas als het UWV schriftelijk akkoord is gegaan met je traject zullen we gaan starten met onze bemiddeling en begeleiding. Uitgangspunt bij onze trajecten is dat jij als kandidaat je goed kan vinden in de richting die we op zullen gaan qua werk en dat er ook reëele mogelijkheden zijn voor jou op de arbeidsmarkt. Van begin tot einde van het traject zul te maken krijgen met één en dezelfde coach. Het Naar Werk traject mag maximaal 9 maanden duren. Als we een betaalde baan hebben gevonden voor je gaan we ook onderzoeken of jobcoaching nodig is om je kansen op behoud van de baan te vergroten.