Werkfit Maken traject

Het Werkfit maken traject is bedoeld voor kandidaten die al geruime tijd uit het arbeidsproces zijn en nog niet meteen klaar zijn om de betaalde arbeidsmarkt op te gaan. Samen met je coach ga je aan de slag om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit kan op verschillende fronten zoals bijvoorbeeld het in beeld brengen van je mogelijkheden en kansen (arbeidsmarktpositie in beeld brengen) , het leren omgaan met je belemmeringen (versterken persoonlijke effectiviteit) of het vinden van een werkervaringsplek of vrijwilligerswerk (versterken werknemersvaardigheden). Van begin tot einde van het traject heb je te maken met dezelfde coach, dat is wel zo prettig. Een Werkfit traject mag maximaal 18 maanden duren. Indien het Werkfit traject succesvol wordt afgesloten is er de mogelijkheid om aansluitend een Naar Werk traject te gaan volgenWeerkW