Verwijzers

JM Werkt heeft ruime ervaring in de begeleiding van Wajongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Met name jongeren met lichte verstandelijke beperkingen behoren tot de doelgroep maar ook jongeren met aandoeningen in het autistisch spectrum of met ADD/ADHD kunnen bij JM Werkt terecht.

JM Werkt heeft goed contact met een aantal praktijkscholen in de regio en met overige verwijzende instanties zoals MEE en GGZ/NHN. Wij betrekken ook de woonbegeleidende instanties bij het proces van begeleiding naar werk, indien dit aan de orde is.

Wij hebben al sinds 2010 een overeenkomst met het UWV om re-integratietrajecten uit te mogen voeren en om jobcoaching te mogen verzorgen. Tijdens de begeleiding van de kandidaten is er intensief contact met de arbeidsdeskundige of werkcoach van de kandidaat.  JM Werkt is sinds 2010 ook in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk.

Mocht u een jongere met een Wajong uitkering/status willen aanmelden voor een kennismaking dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen !